Зянько Віталій Віталійович

Резюме

Зянько Віталій Віталійович – кандидат економічних наук, старший викладач. Закінчив з відзнакою магістратуру Вінницького національного технічного університету за спеціальністю “Менеджмент організацій і адміністрування (фінансово-кредитна діяльність).

Тема кандидатської дисертації "ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА" Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Напрям наукової роботи – венчурне інвестування інноваційної підприємницької діяльності.

Викладає курси: “Комунікативний менеджмент”, “Мікроекономіка”, "Ризик-менеджмент", "Теорія організацій, ""Ділове адміністрування", "Бюджетна система України", "Фінанси підприємств", "Менеджмент організацій", "ОНДР".

Автор та співавтор понад 30 навчально-иетодичних та наукових публікацій, основні з яких такі: